Team-Agro-NL_beeldmerk

Minister Adema getuige van verkiezing opvolger

Agrarische initiatieven uit Nederland aandachtstrekkers in Berlijn

BERLIJN – Een ministerverkiezing, Gouden Trekker Award en tactische tafelgesprekken. De stichtingen Team Agro NL en AAN TAFEL! hebben gezamenlijk flink uitgepakt op de Grüne Woche, ofwel de grootste levensmiddelen- en landbouwbeurs in Europa. Een evenement dat jaarlijks plaatsvindt in Berlijn en niet alleen zo’n 400.000 consumenten aantrekt, maar tevens veel beleidsmakers, boeren, politici en bedrijven. Zo was ook het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit getuige van de voornoemde initiatieven.

Bekijk hier de rapportage van RTV Oost   >

Verbinding

Team Agro NL vindt het belangrijk dat de nieuwe minister, net als de stichting, verbinding zoekt met de praktijk en constructief aan tafel gaat om realistisch beleid te maken. De ambassadeurs van de sectorpromotor gaan al jaren naar de Grüne Woche om actief het gesprek aan te gaan met de aanwezigen. Dit jaar hebben ze het nieuwe initiatief “AAN TAFEL!” meegenomen. Waar Team Agro NL boeren(initiatieven) verenigt en promoot, streeft AAN TAFEL!  naar meer verbinding tussen stad en platteland.

Constructieve tafelgesprekken

AAN TAFEL! laat mensen met elkaar in gesprek gaan over hun ogenschijnlijk tegengestelde ideeën of belangen. Zonder gespreksleider, gewoon zoals je thuis aan tafel of in de kroeg tot goede gesprekken komt. Op de beurs in Berlijn vonden er diverse tafelgesprekken plaats aan de opmerkelijke blauwe tafel met rode stoelen. Met tafelgasten als Harm Holman (Tweede Kamerlid), Geertjan Kloosterboer (melkveehouder), Alex Datema (directeur Food & Agri Rabobank), Roy Meijer (NAJK), Erik Stegink (voorzitter BBB), Dirk Bruins (voorzitter LTO Noord), Cor Pierik (Tweede Kamerlid) en Jaap Lodders (voorzitter Team Agro NL). De gesprekken zijn binnenkort integraal terug te luisteren op gaaantafel.nl.

Ministerverkiezing

Piet Adema en Caroline van der Plas waren tevens aanwezig en uitgenodigd om met elkaar aan tafel te gaan, maar het tafelgesprek paste helaas niet in het drukke beursschema van minister Adema. Beiden stonden later die dag echter nog volop in de belangstelling tijdens de verkiezing van de nieuwe Minister van LNV. Alle mensen die in het Hollandse paviljoen aanwezig waren, konden via een app deelnemen. Op basis van de resultaten uit deze verkiezing zijn een profielschets met nodige kwaliteiten opgesteld die binnenkort op een levensgroot silhouet aangeboden worden aan de formateur en de nieuwe coalitie.

De Gouden Trekker Award

De beursstand van de stichtingen viel niet alleen op vanwege de opmerkelijke spreektafel, maar ook door een bijzondere trekker die als pronkstuk symbool staat voor een award die dit jaar wordt uitgereikt. Een award voor iemand die zelf geen boer is, maar wel van onmisbare waarde is voor de Nederlandse agrarische sector. Iemand die in figuurlijke zin dus een gouden trekker is voor de sector. De award werd in 2019 voor het eerst uitgereikt aan demoslager Gertjan Kiers. Op de beurs konden mensen een opvolger nomineren. Via goudentrekker.nl kunnen er nog mensen genomineerd worden. Verderop in het jaar zal de award weer feestelijk uitgereikt worden.

Andere nieuwsberichten

Heerlijke boerderijlunch voor honderden Overijsselse leerlingen

Een update over 2023!

Team Agro NL gaat weer op reis!

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?