Team-Agro-NL_beeldmerk

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?

Team Agro NL reikt sinds 2019 De Gouden Trekker Award uit aan iemand die zelf geen boer is, maar zich wel hard maakt voor de agrarische sector en actief bezig is met promotie van de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit kan overigens ook een organisatie betreffen in plaats van een persoon. De winnaar van de allereerste Gouden Trekker 2019 is Demoslager Gertjan Kiers uit Weesp geworden.

Onder andere door coronabeperkende maatregelen is de Gouden Trekker daarna helaas niet meer uitgereikt. In 2024 zal de Gouden Trekker weer feestelijk worden uitgereikt! Wie nomineer jij?

De Gouden Trekker is een speciaal voor Team Agro NL gecreëerd beeldje van een gouden trekker, gemaakt door de Veluwse kunstenaar Gerrit van Emous. De Gouden Trekker verwijst naar de winnaar of winnares, die voor de Nederlandse land- en tuinbouw een figuurlijke ‘gouden trekker’ is.

Met de award willen we onze waardering uitspreken voor hen die zich inzetten voor een positief imago van de agrarische sector. Ook wil Team Agro NL bewustwording creëren over het enorme belang van verbinding tussen boeren en consumenten. Het bestaansrecht van onze prachtige agrarische sector valt én staat namelijk met maatschappelijk draagvlak; we dagen graag mensen uit zich hier óók hard voor te maken!

Wie nomineer jij?

  Iedere burger of groep personen die:

  • zelf geen boer of boerin is
  • zich bewezen heeft ingezet voor een positief imago van boeren en tuinders;
  • die uitdraagt hart te hebben voor onze voedsel- en bloemenmakers;
  • die voor verbinding zorgt tussen boer & burger en/of stad & platteland.

  Op de hoogte blijven?