Team-Agro-NL_beeldmerk

Actie #Rondjekavelpad groot succes

Team Agro NL organiseerde van 13 tot en met 26 juli een succesvol ‘rondje kavelpad’. Hierbij konden burgers uit de omgeving via deze ‘bezoek-de-boer’ actie, een blik op en rond het erf van diverse boerderijen werpen. Na aanmelding was iedereen welkom om te kijken naar de dagelijkse gang van zaken en om vragen te stellen. De wandeling is een positieve manier voor de agrariërs om verbinding te zoeken met de samenleving. Er is alle ruimte voor uitleg, dialoog en duiding van zaken waar ze tegenaan lopen.

In eerste instantie deden alleen de ambassadeurs van Team Agro NL door bijna heel Nederland mee, maar ook andere enthousiaste boeren haakten aan. Zoals vanaf het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, waar ‘boerenentuinders.nl’ zich geroepen voelde om aan te sluiten bij deze actie. Beiden zijn een groeiende club boeren die de pr van de agrarische sector in de breedste zin van het woord op zich heeft genomen. Het laagdrempelige ‘rondjekavelpad’ bleek een mooi alternatief voor het wegens Corona gesneuvelde ‘Kom in de kas’. Makkelijker realiseerbaar ook, dan een open dag in deze voor veel boeren toch drukke tijd.

Succesvolle actie 'Rondje kavelpad' vraagt om vervolg

In totaal zijn er een kleine 200 bezoekers ontvangen, ook van buiten de eigen provincie. Bezoekers waren van alle leeftijden en van divers pluimage; van diëtist tot gedeputeerde. Zij genoten van een wandeling op en rond de agrarische bedrijven welke vaak een kleine twee uur duurden. Er werd bij een aantal agrariërs afgesloten met een kop koffie met verse melk en lokale lekkernij. Bij enkele ondernemers liep ook de agrarische, lokale of landelijke pers mee.

De bezoekers waren soms kritisch, echter nooit negatief. De verrassendste vragen kwamen dikwijls van kinderen die vaak hun ogen uit keken. Vragen over waarom er sloten zijn, aardappels wél en uien niet op ruggen groeien en waarom stieren eigenlijk geen melk geven. Leerzaam was het echter voor iedereen; zo heeft een koe één uier met vier kwartieren in plaats van vier uiers, kan deze droog staan en is zij net als de mens negen maanden zwanger/drachtig. Kippen blijken echt een pikorde te hebben en herkennen zelfs de stem van de boer en reageren daar dan ook op. Enkele docenten willen daarom graag nog eens terugkomen met hun klas.

De werkgroep ‘jaarkalender’ van Team Agro NL gaat nu onderzoeken of en wanneer deze succesvolle avonden vaker op de agenda kunnen komen. Hoe dit in alle provincies voeten aan de grond kan krijgen en er meer sectoren aan kunnen haken. Ook willen zij wat meer mensen uit de grote steden trekken, want dit smaakt naar meer!

Andere nieuwsberichten

Boerenerven gezocht voor RondjeKavelpad 2024

BoerEnLunch 2024 Heerlijk lunchen op de boerderij

Heerlijke boerderijlunch voor honderden Overijsselse leerlingen

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?