Team-Agro-NL_beeldmerk

Kalversterfte niet te voorkomen, problemen voor boeren aanpakken

Bron: RTV Oost
Kalversterfte is niet compleet te voorkomen, stelt Karin Meijer van Team Agro NL. “Maar dat 1 op de 5 kalveren op 1.200 melkveebedrijven overlijdt, is schrikbarend. Al is dat ‘slechts’ 7 procent van het totaal aantal bedrijven, de sector neemt dit wel degelijk serieus. Met jongvee-specialisten en coaches worden boeren die een hoog sterftecijfer hebben geholpen.”

Daarmee reageert de organisatie op het nieuws van RTL Nieuws dat constateert dat de kalversterfte op 1.200 boerenbedrijven extreem hoog is. Team Agro NL is een organisatie waarin boeren en tuinders samenwerken om eerlijk en transparant over de sector te communiceren.

Werkdruk en zorgen

“Natuurlijk moet je niet wegduiken voor cijfers. Maar wat duidelijk moet worden, is dat dit soort extreme situaties op een klein deel van de Nederlandse boerenbedrijven voorkomt. Nederland heeft ruim 17.000 melkveebedrijven”, nuanceert Karin die zelf melkveehouder is in de Lutte.

“Soms heeft het te maken met boeren die onder zware druk staan, financiële problemen hebben en het werk dan niet meer aankunnen, de regeldruk voor boeren is ontzettend groot. Soms is er sprake van een ziekte onder het jongvee. We praten het niet goed, maar het gaat op de meeste bedrijven dus wel goed”, vertelt Karin die ook van de cijfers is geschrokken.

Acceptabel

Kalversterfte baart de sector zorgen, ook boerenbelangenorganisatie LTO Nederland geeft aan dat er wordt gewerkt aan oplossingen. LTO betreurt dat er nu opnieuw negatieve beeldvorming ontstaat over boeren.

Wat een acceptabel sterftecijfer is, is lastig te zeggen, aldus Karin. “Je hebt kalversterfte binnen 24 uur en kalveren die binnen twee weken na de geboorte sterven. We hopen uiteindelijk op een sterftecijfer van tussen de 6 en 8 procent uit te komen. Dat kan door goede voorlichting te geven en een bedrijfsplan voor boeren op te stellen.”

Andere nieuwsberichten

Kom kijken bij de boer op het RondjeKavelpad

Boerenerven gezocht voor RondjeKavelpad 2024

BoerEnLunch 2024 Heerlijk lunchen op de boerderij

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?