Team-Agro-NL_beeldmerk

Landbouw-PR en landbouwbeurs vullen elkaar aan

Op grond en erf rond de boerderij Mariahoeve van de familie Kloosterboer in Deventer wordt vanaf woensdag 26 juni de Land- en tuinbouwbeurs Oost Nederland gehouden.
Voor Geertjan en Nathalie Kloosterboer, de eigenaren van het melkveebedrijf Mariahoeve, in de buurtschap Oxe bij Deventer is de land- en tuinbouwbeurs Oost Nederland een mooie gelegenheid om de land- en tuinbouw te promoten. Geertjan Kloosterboer is naast melkveehouder ook voorzitter van Team Agro NL en betrokken bij de opzet van de relatief nieuwe landbouwbeurs. Voor Kloosterboer was het belangrijk dat de beurs een actief programma heeft. Dat komt tot uiting in praktijkdemonstraties van machines voor het voeren en het aanschuiven van voer in de stal van het bedrijf. Ook worden diverse hooibouwmachines in de praktijk getoond en een uitgebreid programma dat plaatsvindt op het beursterrein.

8 hectare

Voor de beurs heeft de familie Kloosterboer ongeveer 8 hectare grond beschikbaar gesteld. Dat is inclusief de parkeerplaatsen en de stukken grasland die worden gebruikt voor de praktijkdemonstraties. De tweede snede gras is er grotendeels af, een deel is nu blijven staan voor de demonstraties. De stal en het erf worden nadrukkelijk betrokken bij de beurs. “Wij vinden het belangrijk dat andere zaken worden getoond dan machines en andere landbouwproducten en diensten die je op een beurs te zien krijgt. Dat gebeurt nu onder meer via congressen op het beursterrein”, aldus Geertjan Kloosterboer. “Het is een nieuw concept voor deze beurs, we gaan nu kijken hoe dat loopt.” Wat Kloosterboer betreft wordt het een beurs voor en door boeren, maar tegelijkertijd met een positieve uitstraling naar buiten de landbouw. Dat is ook een belangrijke pijler van Team Agro NL om naar buiten te laten zien wat er goed gaat in de land- en tuinbouw en hoe een bedrijf reilt en zeilt.

Demonstraties en congressen

Demonstraties met machines zijn op alle dagen van de beurs ingepland. De andere activiteiten bestaan uit meerdere congressen met een boekpresentatie over het boek ’Ode aan het vee’ op woensdag en een congres over het vleesveeras Blonde d ’Aquitaine onder het motto ‘Blondes boeren beter’ op donderdag. Vrijdagmiddag is een bijeenkomst over kringlooplandbouw. Onder de titel ‘Kringlooplandbouw, maar hoe?’ geeft allereerst Rob van Brouwershaven, programmadirecteur Implementatie Visie LNV een toelichting op de visie van minister Carola Schouten. Vervolgens gaan Europarlementariër Jan Huitema (VVD) en Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) in op de kringloopvisie en de uitwerking daarvan.

Andere nieuwsberichten

Kom kijken bij de boer op het RondjeKavelpad

Boerenerven gezocht voor RondjeKavelpad 2024

BoerEnLunch 2024 Heerlijk lunchen op de boerderij

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?