Team-Agro-NL_beeldmerk

Acht nieuwe boerenambassadeurs voor Team Agro NL

Team Agro NL, hét collectief van Nederlandse boeren en tuinders heeft weer acht nieuwe boerenambassadeurs erbij. Uit de melkveehouderij zijn dat: Freerk Abma en Rita Zonderland (Friesland), Karin Meijer-Buist (Twente), Anneke Verheul (Drenthe) en Remco te Poele (Gelderland). Verder zijn als nieuwe ambassadeurs actief: Bart van Moorsel (werkzaam als zzp’er in de rund- en pluimveehouderij, Groningen), Karin Bergmans, akkerbouw Flevoland) en pluimveehouder Jeroen Bertens uit Haghorst (Brabant).

Team Agro NL heeft nu in totaal 19 boerenambassadeurs in acht provincies. Dit jaar moeten er in alle provincies ambassadeurs voor de Nederlandse land- en tuinbouw zijn aangesteld. Zij vormen met zijn allen een netwerk van boeren en tuinders die zich in hun regio’s inzetten voor de promotie van de agrarische sector en een positief imago van onze voedsel- en bloemenmakers.

Krachten bundelen

“Er bestaan nog te veel misverstanden, onwaarheden en aannames over de landbouw. Het is aan de boeren en tuinders zélf om het echte verhaal beter en vaker te delen met burgers, politiek en media. Door de krachten te bundelen in Team Agro NL kunnen we dat. Boeren willen de maatschappij nog meer betrekken bij wat onze voedsel- en bloemenmakers doen. Dankzij deze regionale ambassadeurs worden we als sector nog beter vindbaar en zichtbaar voor de burger, media en politiek”, zegt voorzitter Geertjan Kloosterboer van Team Agro NL.

Uniek

Het aanstellen van boerenambassadeurs is uniek in Nederland en een stap in nog betere communicatie en voorlichting over de land- en tuinbouw. De boerenambassadeurs zijn (mede) het gezicht van Team Agro NL in zijn of haar regio. Zij zijn een spin in het web die weten wat er aan agrarische activiteiten plaats vindt in hun regio en weten welke actuele onderwerpen er spelen, die aandacht verdienen. De boerenambassadeurs verbinden maatschappelijke organisaties, (groepen) burgers, lokale en regionale politiek en media met de boeren en tuinders in hun regio. Alle boerenambassadeurs zijn te vinden via: https://teamagro.nl/bestuur-en-ambassadeurs/

Er is nog plek voor meer boerenambassadeurs. Belangstellenden kunnen daarvoor contact opnemen met secretaris Jolanda Kieftenbeld, via contact@teamagro.nl.

Andere nieuwsberichten

Heerlijke boerderijlunch voor honderden Overijsselse leerlingen

Een update over 2023!

Minister Adema getuige van verkiezing opvolger

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?