Team-Agro-NL_beeldmerk

Ambtenaren gaan de boer op

Team Agro NL haalt in oktober ‘Den Haag’ naar de boeren

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  en boeren en tuinders ontmoeten elkaar op land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Op 1 oktober wordt het startschot gegeven door Team Agro NL.

Het doel is ambtenaren en boeren dichter bij elkaar te brengen door letterlijk samen te werken in de praktijk, op de boerderij, met tijd voor een persoonlijk gesprek aan de keukentafel.

 

Aanleiding

Boeren vragen aandacht voor hun positie in de maatschappij, willen waardering voor hun werk; het produceren van kwalitatief goed en veilig voedsel. Boeren zijn onderdeel van de leefbaarheid op het platteland. De constant wijzigende regelgeving en de daardoor onzekere toekomst maken dat de zorgen op menig boerenerf groot zijn. De dialoog tussen Den Haag en de boeren lijkt daardoor verdwenen.

Aanvankelijk stond de actie gepland voor 2020, één jaar na de memorabele dag van 1 oktober 2019. Duizenden trekkers en boeren waren toen in Den Haag op het Malieveld. Het was één van de grootste boerenacties in decennia. Daarna ontstond een turbulente periode. Gezien de toen geldende maatregelen rond COVID-19 moesten we de actie vorig jaar uitstellen. De recente versoepelingen in de coronamaatregelen maken het mogelijk de ontmoetingen alsnog van start te laten gaan.

Ambtenaren de boer op

Verbindende rol

Voorzitter Geertjan Kloosterboer van Team Agro NL: “De gebeurtenissen van afgelopen twee jaar hebben ertoe geleid dat boeren het gevoel hebben dat er meer afstand is tussen hen en ambtenaren. Daarom nodigen we beleidsmakers graag uit om weer eens een kijkje te nemen op onze bedrijven. En de gesprekken die we regelmatig met elkaar voeren in Den Haag, bij ons aan de keukentafel plaats te laten vinden.” Team Agro NL wil graag een verbindende rol spelen om de boeren en ambtenaren dichter bij elkaar te brengen. Hoe kan dit beter dan door beleidsmakers van LNV uit te nodigen om mee te lopen op onze prachtige boerenbedrijven. Het startschot hiervoor wordt gegeven op 1 oktober aanstaande.

Vicevoorzitter Jaap Lodders vult aan: “Het is een fantastische gelegenheid voor ambtenaren om ervaring op te doen en met ondernemers te praten over verschillende thema’s. Hoe ziet een dag op een landbouwbedrijf eruit? Wat zijn de uitdagingen en obstakels die de regels in de praktijk geven?”. Lodders verzekert dat de ambtenaren van LNV die zich hebben aangemeld een prachtige leerzame ontmoeting zullen ervaren: “Voor beide partijen is deze verbinding belangrijk.”

Boerenambassadeurs werken aan gezamenlijke boodschap

Team Agro NL staat voor verbinding tussen boer en burger en openheid over het echte boerenwerk. Binnen Team Agro NL hebben de boerenambassadeurs als Nederlandse voedsel- en bloemenmakers de krachten gebundeld voor een krachtige sectorpromotie. Zo wordt gewerkt aan een gezamenlijke boodschap vanuit de hele agrarische sector.

Andere nieuwsberichten

Heerlijke boerderijlunch voor honderden Overijsselse leerlingen

Een update over 2023!

Minister Adema getuige van verkiezing opvolger

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?