Team-Agro-NL_beeldmerk

PERSBERICHT: Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans voor ondernemers

Werkendam, 22 mei 2019
Kringlooplandbouw en een ambitieuze klimaatagenda bieden veel kansen voor de Nederlandse agro- & foodsector, waarbij de diervoedersector een spilfunctie vervult. Daarbij is het cruciaal dat een handelsnatie als Nederland een koploperpositie op dit gebied ook in het buitenland kan verwaarden. Dit vereist transparantie en samenwerking in de keten. Deze conclusie werd onderschreven door sprekers en deelnemers tijdens het Netwerkevent ‘Klimaat, kringlopen, kansen en knelpunten’ van de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren (Het Comité) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).

Meer eiwit uit Europa

Karel van Bommel van de Europese Commissie schetste dat de Europese zelfvoorzieningsgraad van plantaardig eiwit met 80% al hoog is. Met regio-specifieke eiwitstrategieën kan de zelfvoorzieningsgraad verder verhoogd worden. Meer teelt van eiwitgewassen heeft bovendien een positief effect op biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Bestaande knelpunten op veredeling en teelt, vragen wel om een lange termijnvisie, aldus Van Bommel.

 

Duurzame generatie

Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens & Dierenwelzijn bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): “We kunnen niet blijven doen wat we altijd al deden, want dan krijgen we wat we al hadden en dat is niet wat we willen. Wij zijn de duurzame generatie en hebben de opdracht om de transitie naar kringlooplandbouw te realiseren.”

 

Dicht het eiwit- en fosfaatlek

Theun Vellinga van Wageningen University & Research (WUR) benadrukte het belang om het verbod op gebruik van dierlijke eiwitten en voedselverspilling te herzien, in het licht van de Europese zelfvoorziening van eiwitten. De mens blijkt het grootste lek in de mineralenkringloop. Over de keuze voor Europese grondstoffen stelt Vellinga “dat we de afhankelijkheid van import van eiwitten niet moeten inruilen voor een afhankelijkheid van fosfor en andere mineralen”.

 

Transparantie

Marc Jansen van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) benadrukte het belang van transparantie naar de consument over productiewijze en herkomst. Daarnaast pleitte hij voor het opheffen van het verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeding.

Ruud Huirne (Rabobank) stelde dat succesvolle ondernemers oog hebben voor markt en maatschappij. Ondernemers zijn de motor van de transitie naar een circulaire landbouw. Rabobank toetst investeringsplannen op toekomstbestendigheid en langs de lat van hun eigen ambitie voor een groene, gezonde en gewaardeerde sector.

Loes Knotter (Platform Duurzame Biobrandstoffen) voorziet een vertienvoudiging van de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen in 2060, waarvan de belangrijkste bijdrage zal moeten komen vanuit de reststromen uit de landbouw.

Feiten en trots

Op het Netwerkevent overhandigde Henk Flipsen namens Nevedi de derde editie van de Grondstoffenwijzer aan Lieke Hendrix van LNV. “De Grondstoffenwijzer geeft overzichtelijk de feiten en de cijfers weer over welke grondstoffen er worden gebruikt in ons diervoeder en waar die grondstoffen vandaan komen. Ook belichten we de bijdrage van de diervoedersector aan een circulaire voedselproductie”, aldus Flipsen.

Vervolgens bood Matthé Vermeulen, de voorzitter van Het Comité, Lieke Hendrix de brochure ‘Dutch Trade in Grains, Seeds and Pulses’ aan. “Met deze brochure laten we zien dat de Nederlandse agrohandel een spilfunctie vervult voor de Europese food en feed sector. Nederland importeert jaarlijks 28 miljoen ton aan granen, zaden en peulvruchten en exporteert 11 miljoen ton. Mede door de sterke handelspositie hebben we in Nederland een bloeiende agrofoodsector die werk biedt aan 400.000 mensen. Een sector om trots op te zijn.”

Met beide publicaties laten zowel Het Comité als Nevedi zien dat ze het van groot belang vinden om voor alle maatschappelijke partijen transparant te zijn over welke rol de diervoedersector en de agrohandel in ons agrofoodsysteem speelt.

 

Bijlagen

Brochure Dutch Trade in Grains Seeds and Pulses

Grondstoffenwijzer Nevedi 2019

Andere nieuwsberichten

Kom kijken bij de boer op het RondjeKavelpad

Boerenerven gezocht voor RondjeKavelpad 2024

BoerEnLunch 2024 Heerlijk lunchen op de boerderij

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?