Team-Agro-NL_beeldmerk

Team Agro vervolgt tour door Nederland

DAP Beltrum en Agrivets Laren sponsoren vierde informatiebijeenkomst Team Agro NL

Team Agro NL vervolgt volgende week zijn tour door Nederland. Inmiddels zijn er drie succesvolle bijeenkomsten geweest in Dalfsen, Veenendaal en Veghel die ruim 100 boeren en tuinders trokken. Zonder uitzondering spraken alle aanwezigen hun volmondige steun uit voor Team Agro NL en de bereidheid om als hele agrarische sector de krachten te bundelen en te gaan samenwerken met elkaar voor een betere beeldvorming van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Ook de komende weken houdt Team Agro NL op diverse plekken in Nederland informatiebijeenkomsten voor boeren en tuinders. Tijdens deze avonden worden de plannen van Team Agro NL toegelicht en boeren, tuinders en bedrijfsleven gevraagd het initiatief te steunen.

Op woensdag 7 maart is er een informatieavond voor Overijsselse en Gelderse boeren, tuinders en alle aanverwante bedrijven in de agrarische sector, in De Pothaar, Pothaarsweg 8 in Bathmen. Deze avond wordt geheel gesponsord door Dierenartsenpraktijk DAP Beltrum en Agrivets uit Laren. Zij willen hiermee hun steentje bijdragen aan Team Agro NL. Wij nodigen dan ook nadrukkelijk dierenartsen uit om bij deze bijeenkomst bij te wonen en Team Agro NL te steunen, door donateur te worden.

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee.

Doel Team Agro NL

Team Agro NL is hét boerenantwoord op de negatieve beeldvorming, over Nederlandse boeren en tuinders in de media, politiek en maatschappij. In januari is de stichting door een groep boeren en boerinnen en agrarisch communicatiespecialist Caroline van der Plas uit Deventer opgericht. Het bestuur bestaat verder uit Geertjan Kloosterboer (melkveehouder in Deventer), Jolanda Kieftenbeld (pluimveehoudster uit Haarle), Henny Verhoeven (melkveehoudster uit Keldonk) en Tom Dekker (schapenhouder uit Nijeveen).

‘Tot nu toe is er geen structurele pr en communicatie voor de agrarische sector, terwijl dit wel keihard nodig is. De sector is nu nog versnipperd en verdeeld. Er is geen afstemming, samenwerking en krachtenbundeling. Iedereen doet pr voor zijn eigen achterban en in zijn eigen regio, terwijl het juist keihard nodig is om als één front naar buiten te treden’, zegt Van der Plas.

 

Regie

Omdat er tot nu toe nooit regie is geweest op krachtenbundeling en samenwerking tussen boeren en bestaande pr-initiatieven, wil Team Agro NL die regierol op zich nemen. ‘Onze boeren en tuinders zijn zélf het grootste pr-bureau van Nederland en als wij allemaal samenwerken binnen Team Agro NL, kunnen we als Nederlandse land- en tuinbouw een krachtig en structureel boerengeluid laten horen’, aldus voorzitter Geertjan Kloosterboer. In Team Agro NL zijn alle type landbouwsectoren en alle type boeren vertegenwoordigd. Kloosterboer: ‘Dat maakt ons uniek en sterk, want nooit eerder zaten alle sectoren aan één tafel voor gezamenlijke pr en promotie. Veehouders, akkerbouwers, biologische boeren, gangbare boeren; allemaal werken we samen met elkaar.’

Steun

Team Agro NL wordt inmiddels gesteund door diverse bestaande agrarische pr-initiatieven, zoals Varkens Vandaag, Stichting Blij met een Ei, mmmEggies, Boerburgertweet, Boer Bewust, Farm & Country Fair, Vallei Boert Bewust, Salland Boert en Eet Bewust, Wija Digital marketing, Boeren van Nederland, Farmers United, Keten Duurzaam Rundvlees, marketingbureau Claim Your Aim (bekend van de boerinnenkalender), Stichting Het Platteland, Wakkere Boerin, Varkens.nl, agrarisch adviesbureau Countus, Vrouwen van Nu, DAP Beltrum, Farm Focus, leverancier voor kuikenbroederijsystemen Hatchtech, CAV Agrotheek, Young Poultry People en het boerencollectief Zmaakmakers uit Zeewolde. LTO Noord en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hebben eveneens hun steun uitgesproken. De samenwerking wordt in de komende periode verder vorm gegeven.

 

Donateurs

Tijdens de informatieavonden zullen nog meer organisaties, bedrijven, sectoren en pr-initiatieven worden opgeroepen om met zijn allen samen te werken binnen Team Agro NL. Ook zal Team Agro NL tijdens deze avonden alle boeren en tuinders oproepen donateur te worden. ‘Als alle 50.000 boeren en tuinders in Nederland Team Agro NL steunen met 50 euro per jaar, hebben wij als sector jaarlijks een budget van minimaal 2,5 miljoen euro voor een krachtig en eenduidig promotieoffensief voor de hele agrarische sector. Voor nog geen 1 euro per week, profiteert iedereen daar van mee’, legt Kloosterboer uit. ‘En als ook de bedrijven in de periferie van de agrarische sector een bijdrage leveren, kunnen we nóg meer bereiken.’

Team Agro NL is te volgen op Twitter (www.twitter.com/teamagronl)

Andere nieuwsberichten

Boerenerven gezocht voor RondjeKavelpad 2024

BoerEnLunch 2024 Heerlijk lunchen op de boerderij

Heerlijke boerderijlunch voor honderden Overijsselse leerlingen

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?