Team-Agro-NL_beeldmerk

Wat is Team Agro NL

Team Agro NL is een koepel waarin reeds bestaande PR-initiatieven, boeren & tuinders samenwerken. Door deze krachtenbundeling wordt gewerkt aan effectieve en slagvaardige communicatie en public relations voor de hele sector. Samenwerking, planning en afstemming met elkaar staan centraal. Zo voorkomen we versnipperde boodschappen die het grote publiek niet bereiken. Het doel van Team Agro NL is om, door samen op te trekken, een krachtige sectorpromotie tot stand te brengen.

Gouden-Trekker-Team Agro

Wie is Team Agro NL

Stichting Team Agro NL is op 15 januari 2018 opgericht door een zevental mensen die actief zijn, of tot voor kort nog waren, in de agrarische sector; merendeels boeren. Het doel was, en is, om meer samen te werken op het gebied van PR. Er was veel onvrede over hoe er over de agrarische sector werd gecommuniceerd. De oprichters misten een gecoördineerde aanpak om veel meer het ‘eigen’ verhaal naar buiten te kunnen brengen. Uiteindelijk is toen door deze club mensen (aan de keukentafel) besloten om hier mee aan de slag te gaan. En Team Agro NL was een feit. Het was, en is nog steeds, de bedoeling om ‘ogen en oren’ én een mond te hebben door heel Nederland. Met in elke provincie ‘ambassadeurs’ en uit alle mogelijke agrarische sectoren.

Onze ambassadeurs

Karin Bergmans

Akkerbouw

Annemarie Noordman

Varkenshouderij

Kristel Vanhommerig-Dullens

Rund- / Melkveehouderij

Louise van den Broek

Akkerbouw

Jolanda Kieftenbeld

Pluimveehouderij

Antje Kingma

Rund- / Melkveehouderij

Dat heeft resultaat ...

Samen met onze ambassadeurs, donateurs en vrijwilligers hebben we indrukwekkende resultaten geboekt in het ondersteunen en bevorderen van de Nederlandse agrarische sector. Dankzij ons toegewijde team en partners hebben we duurzaamheid gestimuleerd, innovatie aangemoedigd en de positie van boeren versterkt. Samen blijven we werken aan een bloeiende toekomst voor de Nederlandse landbouw.

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?