Team-Agro-NL_beeldmerk

Verbinden

van landbouw en samenleving.

Team Agro NL is een koepel waarin reeds bestaande pr-initiatieven, boeren & tuinders samenwerken. Door deze krachtenbundeling wordt gewerkt aan effectieve en slagvaardige communicatie en public relations voor de hele sector. Samenwerking, planning en afstemming met elkaar staan centraal. Zo voorkomen we versnipperde boodschappen die het grote publiek niet bereiken. Het doel van Team Agro NL is om, door samen op te trekken, een krachtige sectorpromotie tot stand te brengen.

En dat heeft resultaat ...

Onze aandachtstrekker

Team Agro NL reikt sinds 2019 De Gouden Trekker Award, nu ook wel Aandachtstrekker genoemd, uit aan iemand die zelf geen boer is, maar zich wel hard maakt voor de agrarische sector en actief bezig is met promotie van de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit kan overigens ook een organisatie betreffen in plaats van een persoon. De winnaar van de allereerste Gouden Trekker 2019 is Demoslager Gertjan Kiers uit Weesp geworden.

Met de award willen we onze waardering uitspreken voor hen die zich inzetten voor een positief imago van de agrarische sector. Ook wil Team Agro NL bewustwording creëren over het enorme belang van verbinding tussen boeren en consumenten. Het bestaansrecht van onze prachtige agrarische sector valt én staat namelijk met maatschappelijk draagvlak; we dagen graag mensen uit zich hier óók hard voor te maken!

Gouden-Trekker-Team Agro

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?