Team-Agro-NL_beeldmerk

Voedsel

is wat iedereen met elkaar verbindt.

Team Agro NL is opgericht door een aantal enthousiaste agrarische doeners. In 2018 startte Geertjan Kloosterboer, Henny Verhoeven, Jolanda Kieftenbeld, Tom Dekker, Erik Stegink, Coen Bosch en Caroline van der Plas een stichting om landbouw en samenleving meer te verbinden met elkaar.

Sindsdien is het aantal agrarische ambassadeurs en adviseurs steeds verder gegroeid. Allemaal mensen die zich samen hard willen maken voor saamhorigheid in de agrarische sector en een positief imago van boeren, tuinders en vissers. We stellen op deze pagina onze ambassadeurs, adviseurs en bestuursleden graag voor.

Het bestuur

Voorzitter

Jaap Lodders

Vice voorzitter

Freerk Abma

Bestuurslid

Annemieke Schinkel

Penningmeester

Bram Zonderland

Secretaris

Thea van Bavel

Adviseurs

Het bestuur wordt ondersteund door een team van wisselende adviseurs. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Ze sluiten geregeld aan bij vergaderingen en ondersteunen bijeenkomsten en evenementen. Zij denken mee met de online te communiceren boodschap, zowel op de website als op sociale media. Tevens geven zij advies over het benaderen van en omgaan met de media. Verder komen zij met strategisch en campagne-advies, dit betreft zowel de online als de offline communicatie; denk hierbij aan de Gouden Trekker.

Onze ambassadeurs

Janet Mensink

Rund- / Melkveehouderij

Erianne van der Burg

Rund- / Melkveehouderij

Dimitry Verduyn

Dierenarts

Louise van den Broek

Akkerbouw

Kristel Vanhommerig-Dullens

Rund- / Melkveehouderij

Karin Bergmans

Akkerbouw

Verbonden instanties

Het laatste nieuws

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?