Team-Agro-NL_beeldmerk

Kippen

Kippen en ander pluimvee spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening. Ze voorzien in een grote vraag naar hoogwaardige eiwitten en zijn essentieel voor de Nederlandse voedingsindustrie. Het vlees en de eieren vormen een onderdeel van het dagelijkse dieet van veel Nederlanders en dit blijft daarom een centrale pijler van de Nederlandse landbouw en de voedselproductie. De Nederlandse pluimveevleessector staat internationaal goed bekend. De Nederlandse producten vinden dan ook afnemers over de hele wereld. Ongeveer driekwart van de export vindt plaats binnen Europa, een kwart gaat naar verdere bestemmingen en levert daarmee een grote bijdrage aan de verdiensten van het agrocomplex.

De pluimveesector zorgt ook voor werkgelegenheid. In de totale pluimveesector gaat het dan om 22.000 personen. Hiervan houdt de pluimvee vleesverwerkende sector ruim 10.000 mensen aan het werk. Nederlandse pluimveehouderijen hebben geïnvesteerd in moderne en diervriendelijke stalsystemen. Ons land heeft binnen de EU (en in de wereld) de hoogste dierwelzijnsnormen. De productie eisen voor zowel vleeskuikens als leghennen zijn erg hoog in Nederland, om de kwaliteit van het vlees en de eieren te waarborgen. Op elk ei staat bijvoorbeeld een uniek bedrijfsnummer geprint, zodat elk ei traceerbaar is naar de boerderij van herkomst. Naast kippen worden ook eenden en kalkoenen gehouden in Nederland voor vleesproductie. Deze soorten pluimvee dragen bij aan de diversiteit van het Nederlandse aanbod van gevogelteproducten. Daarnaast zorgen onze familiebedrijven voor een leefbaar platteland!

Er wordt gewerkt aan de verdere uitbreiding van deze pagina.
Binnenkort komen hier links naar websites van organisaties van deze sector voor bijv. lesmateriaal, actuele sectorspecifieke informatie en contactgegevens.

Beeldbank

Een uitgebreide collectie foto’s die commercieel rechtenvrij kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat er een passende attributie wordt vermeld. Dit betekent dat bedrijven, media, onderzoekers en andere belanghebbenden deze foto’s kunnen gebruiken voor diverse doeleinden zonder zich zorgen te hoeven maken over auteursrechten.

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?