Team-Agro-NL_beeldmerk

Planten

De akkerbouw, vollegrondsgroententeelt, fruitteelt, tuinbouw en sierteelt spelen een cruciale rol in de Nederlandse landbouwsector en voedselvoorziening. Nederland staat bekend om zijn hoogwaardige productie en moderne methoden. Er worden hier veel verschillende gewassen geteeld voor voedsel, bloemen of sierplanten, maar ook als uitgangsmateriaal om hier of in het buitenland weer te gebruiken om zelf voedsel mee te verbouwen.

Moderne technologie, precisielandbouw en duurzame praktijken hebben de efficiëntie van de Nederlandse landbouw verhoogd en de impact op het milieu verminderd. Hiervoor werken de sectoren samen met onderzoeksinstituten en universiteiten. Nederlandse boeren gebruiken geavanceerde technologieën zoals GPS-systemen om gewassen te zaaien en te oogsten, en om het gebruik van water en meststoffen te optimaliseren. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol, met aandacht voor bodemgezondheid, biodiversiteit en energie-efficiëntie. Er zijn initiatieven om gewasbescherming te verminderen en alternatieve teeltsystemen te ontwikkelen om de impact op het milieu te minimaliseren. Zo wordt voldaan aan de groeiende wereldwijde vraag naar voedsel en kunnen de uitdagingen van klimaatverandering worden aan gegaan.

Er wordt gewerkt aan de verdere uitbreiding van deze pagina.
Binnenkort komen hier links naar websites van organisaties van deze sector voor bijv. lesmateriaal, actuele sectorspecifieke informatie en contactgegevens.

Beeldbank

Een uitgebreide collectie foto’s die commercieel rechtenvrij kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat er een passende attributie wordt vermeld. Dit betekent dat bedrijven, media, onderzoekers en andere belanghebbenden deze foto’s kunnen gebruiken voor diverse doeleinden zonder zich zorgen te hoeven maken over auteursrechten.

Andere onderwerpen

Op de hoogte blijven?

Wie wordt

De Gouden Trekker

van 2024?